Сигурност за търговците на дребно на хранителни стоки и какво е HACCP

Сигурност за търговците на дребно на хранителни стоки и какво е HACCP

Защо е важен НАССР?

Това е предпазна система за безопасност на храните, която включва в себе си определяне на физични, биологични и химични опасности по време на обработка на храните и на етапа на обучение.

Сертифициращото Learn2Serve обучение е онлайн курс по HACCP. По време на курса ще научите за седемте принципа на HACCP, благодарение на които се избягват всякакви болести от хранителен произход.

Какво ще научите?

Седемте принципа на HACCP:

  • Анализ на риска.
  • Идентифициране на критичните контролни точки.
  • Определяне на критични граници.
  • Мониторинг.
  • Процедури за коригиращи действия.
  • Верификация.
  • Водене на документация
Кратък URL:http://bit.ly/2fcy0Hs

Krista Fredrick

За автора:Криста ФредрикПокажи всички мнения от Криста Фридрихе

Криста Фридрихе

Вашият коментар

Close Menu