Не сте наясно с необходимите условия, на които да отговаря помещението, което да закупите или наемете, за да бъде безпроблемно регистриран обекта ви в БАБХ? Търсите информация за това как да оборудвате вашия нов обект? Интересувате се от законовите норми, които трябва да спазвате в процеса на регистрация и търговия / производство, но се обърквате от големия обем информация в интернет? Искате да научите първите стъпки и последователността от действия, които трябва да предприемете, за да е максимално лесен процесът по стартиране на вашия нов бизнес с храни? Не знаете какво е ХАСЕП, кой го разработва, каква му е цената, за какво служи ? Ние отговаряме на въпросите, които ви вълнуват. Ще бъдем до вас! Информация за цени на НАССР и поръчка на тел. 0884286888 Или прочетете ТУК: ЦЕНА НА ХАСЕП система
Първият въпрос, който си задава желаещият да произвежда или търгува с храни, е: Какви са нужните стъпки, за да отворя заведение, магазин или цех за производство на храни? Отговор: Законът за храните посочва в своя член 23, ал.1, че произвеждането и търгуването с храни се осъществява единствено след вписване в регистъра на Агенцията по храните (БАБХ). Повече информация ТУК: Закон за храните (Обн. ДВ. бр.52 от 9.06.2020г ) Съгласно Закона за храните вписването в регистъра се извършва в срок от 5 дни от датата на подаване на Заявлението. В случай, че не са установени нередности в приложените документи, закоито ще бъдете уведомени своевременно, можете да започнете дейност в обекта след 14-тия ден. Очаквайте посещение на инспектори от съответното областно поделение на Агенцията в срок от 30 дни за обекти за обществено хранене и 60 дни - за търговия с храни . Тяхна цел е да установят дали обектът отговаря на установените санитарно-хигиенни условия, установени с нормативни документи.  Какво ще направим ние? Наш консултант ще оцени архитектурния план, помещенията и технологичното оборудване и ще установи съответствието им спрямо нормативните изисквания на Закона; Ще ви дадем точни указания как да приложите изискванията за  потоците на суровините, готовите храни и отпадъците. Ако нямате консултант, вижте подробните изисквания ТУК: НАРЕДБА № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните   
Close Menu