НАССР услуги

за нас

Говорете с нас за вашите нужди, ние ще се вслушаме и ще ви дадем най-добрите съвети във връзка с подготовката и регистрацията на вашият нов обект за търговия с храни,  обществено хранене или цех за производство.

ХАСЕП България

38

населени места

12

години опит

за нас

Нашият екип се състои от опитни специалисти в областта на безопасността на храните. Разработените от нас СУБХ (НАССР и ССК) са практични и ефективни. В процеса на внедряването им ние ще ви помагаме със съвети относно целия процес.

Безопасността на храните трябва да бъде цел номер едно за качество ..... и основната съставка.”

haccp.bg

контакти

Оставете ни съобщение и ние ще се свържем с Вас.

 • 0884286888
 • office@haccp.bg
 • България, Бургас, бул. "Тракия", жк "Славейков" бл.78 Б

Желаете да стартирате нов бизнес в областта на храните?

Не сте наясно с необходимите условия, на които да отговаря помещението, което да закупите или наемете, за да бъде безпроблемно регистриран обекта ви в БАБХ?

Търсите информация за това как да оборудвате вашия нов обект?

Интересувате се от законовите норми, които трябва да спазвате в процеса на регистрация и търговия / производство, но се обърквате от големия обем информация в интернет?

Искате да научите първите стъпки и последователността от действия, които трябва да предприемете, за да е максимално лесен процесът по стартиране на вашия нов бизнес с храни?

Не знаете какво е ХАСЕП, кой го разработва, каква му е цената, за какво служи ?

Ние отговаряме на въпросите, които ви вълнуват. Ще бъдем до вас!

Информация за цени на НАССР и поръчка

на тел. 0884286888

Или прочетете ТУК: ЦЕНА НА ХАСЕП система

 

 

Ние отговаряме на въпросите, които ви вълнуват! 

Ще бъдем с вас:

 • до момента на регистрацията на новия ви обект от инспекторите на БАБХ;
 • и в процеса на работа!

За да предложите на своите клиенти качество и безопасност, с помощта на разработената и внедрена Система за самоконтрол и НАССР.

 ПЪРВА СТЪПКА

Първият въпрос, който си задава желаещият да произвежда или търгува с храни, е:

Какви са нужните стъпки, за да отворя заведение, магазин или цех за производство на храни?

Отговор: Законът за храните посочва в своя член 23, ал.1, че произвеждането и търгуването с храни се осъществява единствено след вписване в регистъра на Агенцията по храните (БАБХ).

Повече информация ТУК:

Закон за храните (Обн. ДВ. бр.52 от 9.06.2020г )

 

Съгласно Закона за храните вписването в регистъра се извършва в срок от 5 дни от датата на подаване на Заявлението. В случай, че не са установени нередности в приложените документи, закоито ще бъдете уведомени своевременно, можете да започнете дейност в обекта след 14-тия ден. Очаквайте посещение на инспектори от съответното областно поделение на Агенцията в срок от 30 дни за обекти за обществено хранене и 60 дни - за търговия с храни . Тяхна цел е да установят дали обектът отговаря на установените санитарно-хигиенни условия, установени с нормативни документи. 

Какво ще направим ние?

 • Наш консултант ще оцени архитектурния план, помещенията и технологичното оборудване и ще установи съответствието им спрямо нормативните изисквания на Закона;
 • Ще ви дадем точни указания как да приложите изискванията за  потоците на суровините, готовите храни и отпадъците.

Ако нямате консултант, вижте подробните изисквания ТУК:

НАРЕДБА № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните 

 

ВТОРА СТЪПКА

Как да бъдете регистрирани/вписани?

Вашият магазин/ заведение или цех за производство на храни ще остане вписан/о в регистъра на БАБХ, ако:

 • Се сдобие с добри търговски и производствени практики и с-ма за анализ на рисковете;
 • Бъдат идентифицирани контролни и критични точки;
 • Разработи технологична документация (ТД) за храните, които ще произвежда /за цехове/.

Изискванията са да се въведе

Система за управление на безопасността на храните

Накратко: това са системите за самоконтрол и HACCP, за които вероятно вече сте чували от свои близки и познати.

Внимание! Документацията, разработена за един обект, не може просто да бъде копирана. Заемането на разработки дори от сходни обекти крие риск да ви бъде отказана регистрация или да ви бъде написано предписание, което ще ви забави във времето. Нужно е вашата система да бъде разработена за вас – конкретно за вашия обект и за точните групи храни, които възнамерявате да предложите.

Какво ви трябва?

Отговор: адекватни системи за самоконтрол и ХАСЕП / както и ТД за производствата/, изработени от специалисти, познаващи в детайли изискванията на служителите на ОДБХ. Предназначени точно за вас!

Внимание! Съветваме ви да не се доверявате на специалисти по трудова медицина, счетоводители и рекламни агенции за изработката на документация, касаеща безопасността на храните.

Как да стане това?

Отговор: квалифицирани специалисти изготвят конкретни за дадения обект Система за самоконтрол и НАССР.

Целта е документацията да покрива изискванията на БАБХ, така че да получите одобрение от инспекторите и да започнете работа спокойно и безопасно.

Приятен плюс е работата ви да бъде улеснена, както и воденето на необходимата документация.

Какво ще направим ние?

Квалифицирани сме да съдействаме през целия описан етап.

Ще ви изготвим:

 • Добри хигиенни и производ. практики - инструкции за работа за съответния вид обект, система за самоконтрол, процедури, план- програма за обучаването на персонала, мониторингова програма;
 • Система за анализиране на опасностите и контролиране на критичните точки (ХАСЕП, НАССР, HACCP): анализ на риска, идентифициране на контролно-критичните точки, критични граници, отговорни лица, корективни действия;
 • Технологична документация / за цеховете за производство на храни/;
 • Дневници по отделните програми от системата за самоконтрол. По ваш избор ще ви бъдат изготвени чек-листи;
 • Заповеди за определяне на отговорни лица, заповед за сформиране на ХАСЕП- екип и др.;
 • Ще ви подпомогнем да сключите договор с фирми за борба с вредителите (ДД) и за отстраняване на СЖП;
 • Ще обучим персонала ви как да води записи по отделните програми от ССК и HACCP.

ТРЕТА СТЪПКА

Когато обектът е готов за стартиране и е разработена (или се изготвя) изискваната документация по отношение безопасността на храните, е необходимо да задействате процедурата за регистрация.

Какво се изисква от вас?

Попълнете и подайте в съответното ОДБХ

Заявление за вписване и приложение за желаните от вас групи храни.

Можете да разгледате и принтирате документите ТУК: 

Заявление за регистрация /одобрение на обект за производство, търговия с храни и обществено хранене (Образец БАБХ № 1)
Списък на групите храни,  Приложение 1 .

Ще заплатите такса от 34 лв. за постоянен/сезонен обект и 20,97 лв. за временен. Ще ви бъде изискан договорът за наем на помещението (копие), разрешително от съответната община, удостоверение за въвеждане в експлоатация,  удостоверение, че сте вписани в търговския регистър, валидно пълномощно с нотариална заверка.

Какво ще направим ние?

В състояние сме при ваше желание да ви съдействаме и на този етап. Може да попълним и окомплектоваме изискваната документация.

Можем да ви улесним, като подадем от ваше име Заявлението за регистрация. (Тази услуга е валидна за обектите на територията на Бургаска област и се заплаща по ценоразпис.)

Какво следва?

Заявлението е подадено. Сега очаквайте проверка на обекта и на подготвената документация. Инспектори от БАБХ ще се запознаят с вашата с-ма за самоконтрол и ХАСЕП. Законът дава за тази процедура срок до 30 дни за обекти заобществено хранене и 60 дни от момента на подаване на заявлението.

Имайте предвид, че Законът за храните забранява да стартирате своята дейност (търговска или производствена), преди 14-тия ден от подаването на заявлението в БАБХ. 

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА

Обектът ви е одобрен от БАБХ. Честито! Вие стартирате дейността си.

Какво следва?

С новите промени в Закона за храните вече не се издава в писмен вид Удостоверение за регистрация. Във всеки един момент вие, както и проверяващите длъжностни лица могат да направят справка в регистъра на обектите на територията на съответната община тук:

Регистри БАБХ

Ваш ангажимент е да водите ежедневно записите по отделните програми от с-мата за самоконтрол, както и чек-листите по ХАСЕП.

Служителите, боравещи с храни, трябва да разполагат с редовно заверени лични здравни книжки.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ МОМЕНТА НА ВПИСВАНЕ?

Обектът ви може да бъде посетен и проверен от инспектори на БАБХ (както и от представители на множество други институции) в произволен момент.

При проверка ще ви бъде изискван следният набор от документи:

Прочетете тук! 

За допълнителни въпроси ни потърсете на тел. 0884286888

или на адрес:

 

Close Menu