Принципи на НАССР: № 4 Установяване на специфични детайли – система за контрол

Принципи на НАССР: № 4 Установяване на специфични детайли – система за контрол

Бележка на редактора: Това е четвъртата серия от седем части, посветена на анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR Technologies. Съществуват седем принципа на НАССР, очертани от Администрацията по храните и лекарствата, които служат като насока за създаване на системен подход при идентифицирането, оценката и контрола на опасностите по отношение безопасността на храните.
- Какво ще измервате?
- Кой ще го измерва?
- Как ще се извършва?

Това са само някои от въпросите, на които екипът за анализ на опасностите и критичните контролни точки трябва да отговори, когато установява процедури за мониторинг на плана за безопасност на храните, казва Дона Шафнер. Независимият консултант на HACCP, микробиолог и асоцииран директор по безопасност на храните, осигуряване на качеството и обучение за центъра за иновации в храните Rutgers, Шафнер твърди, че проследяването на процедурите ще помогне на хранителните компании да предотвратяват хранителни инциденти.

Процедурите за мониторинг ще подпомогнат хранителните компании основно по три начина:
- Контрол и проследяване на критичните граници;
- Определяне кога трябва да се предприемат действия при отклонение при критична граница; и
предоставяне на данни, че планът за НАССР е бил спазен.

Препоръчва се процедурите за мониторинг да бъдат непрекъснати. Все пак, не винаги е ясен процеса за определяне на протокол за компонент, изискващ време, като микробиологично тестване, в сравнение с физически и химически протоколи. В зависимост от продукта и начина, по който се обработва, процедурите за мониторинг ще варират значително.
Две неща обаче остават еднакви за всяка процедура на мониторинг - внимание към детайлите и обучение на персонала.
За да се подпомогне поддържането на структуриран мониторингов протокол, Schaffner съветва екипите на НАССР да създадат интервал от време, който включва всеки детайл от момента, в който трябва да се предприемат конкретни измервания.

Специфичните методи за измерване също трябва да бъдат включени. Трябва да се избере правилното оборудване. Служителите трябва да бъдат обучени за правилната им употреба и поддръжка, включително процедури за калибриране.
"Тази информация трябва да бъде записана в плана на НАССР и след това да бъде последвана. Ако екипът на НАССР твърди, че измерването трябва да се извършва всеки час, то трябва да се приема всеки час ", обяснява Шафнер.

"Най-вероятно наблюдението на критичните лимити няма да бъде единствената задача, която един служител има през целия ден, но ако се направят повърхностно и не се спазват зададените мониторингови моменти и се извършва неправилно измерване, това може да доведе до понижаване рейтинга на дадена компания заради неспазването на плана си за НАССР, което може да ги изложи на риск от изземване на храните. Ето защо се прави инвестиция в обучение на персонала, който да свърши работата по подходящ начин. "

Source : http://www.foodsafetynews.com/2018/03/haccp-principles-no-4-details-matter-as-does-training/#.WrhNcIhuaUl
By LAURA MUSHRUSH |(Mar 19, 2018)

Вашият коментар

Close Menu