Законопроект носи облекчение за боравещите с храни в Тексас

Законопроект носи облекчение за боравещите с храни в Тексас

Министерството на здравеопазването в Тексас със съобщение

Важно разграничение по отношение на Сб 582 е, че това не освобождава обработка на хранителни продукти, които са получили сертификат от Тексаския Департамент на обществените услуги на здравеопазването. Местните здравни власти все още могат да решат трябва ли да се таксуват работещитес храни, и наистина, някои вече са се съгласили. Затова е важно да се проучат законите във вашата държава.

Ако и вие обмисляте кариера в областта на преработката на хранителни продукти в Тексас, и още не притежавате обучение и сертифициране, за да изберете ANSI-одобрен курс на обучение, за да се избегне такса, независимо от това къде работите. И ако сте собственик на ресторант Тексас, това също ще ви помогне да започнете да насърчавате служителите си да преминат одобрени от ANSI курсове. В резултат на това ще има по- малко бюрокрация, по- малко разноски и по- малко объркване за работниците и служителите.

Texas food handler certificate online
Кратък URL:http://bit.ly/2fdelHD

Stephen Brockman

За автора:Стефан Брокман

Вашият коментар

Close Menu