Принцип 7 на НАССР: правилно водене на чек – листи

Принцип 7 на НАССР: правилно водене на чек – листи

Забележка на редактора: Това е последната част от серия от седем части, посветена на анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR Technologies. Съществуват седем принципа на НАССР, очертани от администрацията по храните и лекарствата, които служат като насока за създаване на системен подход при идентифицирането, оценката и контрола на опасностите за безопасността на храните.

За да се гарантира, че компанията за производство на храни е действала в съответствие със собствения си план за НАССР, трябва да се съхранява цялата документация като доказателство за спазването на всички процедури , както и да може да се докаже, че всички процедури, включени в НАССР плана, са подкрепени с обосновка.

Невъзможността да се предостави документация, че храната е произведена по безопасен начин, може да доведе до изтегляне на храни от пазара, според Дона Шафнер, консултант по микробиология на НАССР и асоцииран директор по безопасност на храните в Центъра за иновации в храните Rutgers South.

Националният консултативен комитет по микробиологични критерии за храните в САЩ определя необходимостта от четири типа записи:

  • Писмена документация на плана за НАССР;
  • Обобщение на анализа на опасностите и методите за подпомагане на научните обосновки;
  • Записи за валидация;
  • Проверка на ежедневните записи на операциите.                                                                                                                                  Всичко това води до спазването от страна на хранителните компании на Закона за модернизация на безопасността на храните, който позволява на FDA да преглежда всички записи, свързани с преработката на храни, които трябва да бъдат представени в разумен срок (24 часа от момента на заявката). Хартиените записи, които все още са индустриален стандарт, имат голям потенциал да бъдат логистичен кошмар поради човешката грешка и трудовото време. Въпреки това, тъй като технологията продължава да се развива, повече търговци на хранителни продукти преминават към онлайн - системи, като използваните сензори автоматично подават информация в базата данни чрез интернет.Шафнер обаче предупреди, че компаниите, използващи цифрови записи, трябва да бъдат подготвени да предоставят на FDA доказателство, че те са верни копия на оригиналните хартиени версии или че имат защитена хартия, за да документират промените, направени в оригиналните данни.Изберете правилния човек за правилните резултати!
    При избора на служители, които трябва да поддържат записи, хранителните компании трябва да определят кои от тях ще бъдат натоварени с тази отговорност, обяснява Schaffner."Отнема много време и ресурси за събиране и поддържане на записи. Хората могат да бъдат много добри в пряката си работа, но може и да нямат умения да водят качествено документацията. Например, ръководителят на производството може да е страхотен при мотивиране на хората и поддържане на работния процес, но не и при попълването на записи и проследяващите документи ", казва тя.

    By  on 

Вашият коментар

Close Menu