Принцип 6 на системата НАССР: Верифициране, документиране, повторна проверка

Принцип 6 на системата НАССР: Верифициране, документиране, повторна проверка

Бележка на редактора: Това е шестата серия от седем части, посветена на анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR Technologies. Съществуват седем принципа на НАССР системата, очертани от администрацията по храните и лекарствата, които служат като насока за създаване на системен подход при идентифицирането, оценката и контрола на опасностите за безопасността на храните.

"Трябва да бъдат въведени процедури за проверка, така че нещата, които една компания за хранителни продукти е казала, че ще направи в своя план за НАССР, всъщност да бъдат направени правилно", казва Дона Шафнер, консултант по микрохирургия на НАССР и асоцииран директор по безопасност на храните за Rutgers Food Innovation Centre South.

Ако например планът НАССР посочва, че ще бъдат наблюдавани критичните граници  на температурите на всеки час, то първата точка на проверка по тази процедура е прегледът на записите от второ лице, за да се увери, че това се е случило навреме. "Калибрирането е съществена част от проверката", добавя Шафнер. "Не само че термометърът и други инструменти трябва да бъдат проверени, за да е сигурно, че са правилно калибрирани, но и служителите, които извършват процедурите за мониторинг, гарантират, че използват правилно измерванията".

Според Schaffner хранителните компании също трябва да дадат информация защо някои критични контролни точки, критични граници и процедури за мониторинг са включени в плана за НАССР. "Компанията трябва да е в състояние да осигури валидиране на проверката, подкрепена от научна основа. Ако са избрани 6 градуса по Целзий като критична граница, тогава трябва да се обясни защо температурите над тази точка не са безопасни ", твърди Schaffner.

Най-голямото предизвикателство, което срещат хранителните компании при установяването на процедурите за проверка, е управлението на допълнителното време, което е необходимо, за да се разгледат документацията и чек-листите по НАССР, да се направи проверка и да се получи сигурност, че процедурите за мониторинг се извършват правилно. "Служителят, който извършва процедурата за проверка, трябва да служи като втори набор от очи на всеки, който наблюдава, но обикновено има свои собствени ангажименти на пълен работен ден, освен допълнителния преглед на документи. Не е необичайно да се разбере, че той просто се подписва в най-долната част на страницата в натоварен ден и не гледа и проверява всички записи по НАССР ", обяснява Шафнер. "Когато бях в индустрията, имахме един час припокриване с следващата смяна, така че централата можеше да продължи да работи безпроблемно, докато документите бяха превърнати в приоритет. Независимо от начина, по който дадена фирма избира да се справи с този проблем, е много важно служителите да имат отделено време в своите графици, което да им позволи задълбочена проверка. "

Вашият коментар

Close Menu