Принцип 5 на НАССР: установяване на коригиращи действия

Принцип 5 на НАССР: установяване на коригиращи действия

Source : http://www.foodsafetynews.com/2018/03/haccp-principle-no-5-establish-execute-corrective-actions/#.Wr2UVM-6xbV
By Laura Mushrush (Mar 26, 2018)

Бележка на редактора: Това е петата серия от седем части за анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR Technologies. Съществуват седем принципа на НАССР, очертани от Администрацията по храните и лекарствата, които служат като насока за създаване на системен подход при идентифицирането, оценката и контрола на опасностите за безопасността на храните.

След като дадено дружество не спази плана си за НАССР, то се излага на опасност от хранително натравяне.
"Планът на НАССР очертава нещата, които трябва да се извършат по определен начин, за да се предотврати опасността за безопасността на храните", обяснява Дона Шафнер, консултант на HACCP микробиолог и Асоцииран директор по безопасност на храните, осигуряване на качеството и обучение за Центъра за иновации в храните Rutgers South.

"В случай на HACCP отклонение, което може да доведе компанията за храни до несъответствие, компанията трябва да може да обоснове защо продуктът все още е безопасен, за да не се налага да се предприеме изземване".

Въпреки че някои отклонения в критичните лимити на ККТ в HACCP могат да причинят сериозни опасности за безопасността на храните, като кръстосано замърсяване ако не се следват правилните процедури за готвене. Други може да нямат въздействие върху продукта, но вместо това могат да застрашат дадена компания, например когато служителите не документират, че процедурите са спазени правилно.

При прегледа на дадено отклонение има няколко въпроса, които се отнасят за всички хранителни компании:
• "Какво е било отклонението?"
• "Каква критична граница (и) е била нарушена?"
• "От колко време е несъответствието?"
• "Кой е причинил отклонението?"
• "Колко продукта са засегнати?"
• "Кой ще записва и ще осигури изпълнението на коригиращи действия?"
"Това са всички неща, които трябва да бъдат разследвани при възникване на HACCP отклонение, за да се установят правилните корективни действия", обяснява Шафнер.

"Ако има няколко точки за процедурата за мониторинг по технологичната линия, те може да са в състояние да докажат дали продуктът все още е безопасен, въпреки липсата на едно от тези действия, документирано според правилния график".

Например, ако процедурата за наблюдение на критичните граници изисква температурите на суровото мляко да се замерват на всеки час и определеният служител пропуска времевия прозорец, всеки продукт, който е пропуснал измерването на температурата, трябва да бъде отделен. В този момент хранителната компания трябва да приложи правилни коригиращи действия, които биха могли да бъдат микробиологични тестове на проби от продукта, за да се гарантира, че е безопасен, преди да бъде освободен за дистрибуция.

Предприятията за производство на хранителни продукти също могат да имат възможност да преработят продукта, например в случаи със сурово говеждо месо, произведено без подходящите температурни записи, може да бъде незабавно пренасочено за готвене и използвано като варен продукт.
Според Шафнер най-големият проблем, който тя вижда при прегледа на докладите за отклоненията, са компаниите, които не успяват да предприемат бързи действия.
"Понякога компаниите просто ще пуснат продукта настрана, няма да предприемат действия и ще го реализират така или иначе. Друг път, когато една компания преработва продуктите, но не ги отделя правилно ", казва тя. "Необходимо е бързо и ефективно да се предприемат корективни действия, за да се гарантира, че храната, която не може да бъде доказана безопасна, не се разпространява за продажба."

Вашият коментар

Close Menu