Контролен списък за безопасност на храните на всички здравни инспекции

Контролен списък за безопасност на храните на всички здравни инспекции

Понякога местни и национални компании, които продават храна или я обработват в заведения за обществено хранене влизат в новините, когато потребителите пострадат след консумация на храна. С подходяща подготовка в областта на безопасността на храните, мениджъри за обществено хранене или тези, които се стремят към ръководни длъжности, могат да намалят броя на тези случаи.

Безопасността на храните е важна за бизнеса, защото в случаи на хранително натравяне заведението може да бъде затворено, докато нарушенията не бъдат коригирани.

На мениджърите на фирмата, които са сертифицирани по безопасност на храните, е възложена задача да следят ежедневното приготвяне на храна, така че служителите на работното си място ще са готови за неизбежни ежедневни проверки на процесите, свързани с боравенето с храна. Другите му отговорности включват предприемането на стъпки за коригиране на потенциално опасни ситуации и периодично да извършват свои собствени проверки  в обекта, за да се гарантира, че служителите спазват указанията за безопасност.

Контролен списък за безопасност на храните

  • Почистване на ръцете в отделна мивка, която е чиста и функционира нормално.
  • Измиване на ръцете в мивки за измиване на ръцете, които са оборудвани със сапун, топла вода и кърпи за еднократна употреба.
  • Качествено измиване на пресните зеленчуци под течаща студена вода.
  • Уверете се, че храната се съхранява или се приготвя на определените за целта места.
  • Да се готви храна в малки количества, за да се намали престояването при неподходяща  опасна зона.
  • Означаване на етикет на датата и часа на приготвяне на храната.

Нови тенденции в обучението

Курсовете по безопасност на хранителните продукти включват теми от НАССР и Системата за самоконтрол на обекта по отношение на личната хигиена, приготвяне на храна, зони за контрол на температурата на хранителни продукти, предотвратяване на кръстосано замърсяване, почистване и дезинфекция и как се охлажда продукта до безопасна температура.

Кратък URL:http://bit.ly/2xiMKPU

Cara Pahoyo

За автора:Кара Pahoyo

Вашият коментар

Close Menu