6 практики за безопасност на храните

6 практики за безопасност на храните

По света съществуват повече от 700 храни, по данни от проучвания през 2016 година. Лошите санитарни условия и методи за производство в хранително-вкусовата промишленост, може да разпространят салмонели, Е. коли и листерии, причина за много заболявания, както и да доведе до изтегляне на милиони килограми храна.

Регулаторите и потребителите очакват от производителите на храни и доставчиците да отговарят на стандартите за безопасност на храните, за да се сведе до минимум риска от заразяване и заболяване. Една грешка в хранително- вкусовата промишленост може да стане причина за стотици заболявания, смърт,  и съдебни дела. Превенцията е най-доброто оръжие срещу замърсяване на храните. Ето шест от най-важните правила за безопасност в хранително- вкусовата промишленост.

1. Изграждане и проектиране на оборудването

Оборудването трябва да бъде проектирано така, че да се сведе до минимум замърсяването от вредители.  Трябва да бъдат използвани безопасни, трайни материали.

Оформлението на машините също може да повлияе на безопасността на хранителните продукти. То трябва да е планирано лесно за почистване и поддържане на оборудването и предотвратяване на замърсяването. Храни могат да се натрупват в труднодостъпните места. Правилната конструкция може да попречи на това. Принципите на санитарния дизайн включват лесно почистване, съвместимост, достъпност, хигиена, липсата на ниши и пукнатини.

2. Хигиена

Микроорганизмите могат да причинят хранително отравяне. Всичко, което влиза в контакт с храната, трябва редовно да се почиства: оборудване, инструменти и съдове. Спазването на програмата за редовно почистване и дезинфекция в Системата на самоконтрол и ХАСЕП в обекта е необходима за предотвратяване на епидемии.

Служителите трябва да практикуват правилни умения за лична хигиена, като например да не работят, когато са болни, често да мият ръцете си, да предотвратяват контакта на части от себе си и облеклото си с хранителните продукти, като покриват косите, и порязванията и раните по ръцете си, и като ползват защитно облекло.

Необходимо да се спазва и Програмата за борба с вредителите в Системата за самоконтрол.

3. Борба с вредителите

Вредителите са голям проблем за безопасността на храните. Някои насекоми могат да разпространяват болести от хранителен произход. Гризачите са още един проблем за замърсяването, както и повредите на оборудването. Наблюдението и откриването на наличие на различни вредители помага за намаляване на риска от вредители, и е важно да се прави на всеки етап на производството на храни.

4. Правилното управление на отпадъците

Лошото управление на отпадъците може да влоши проблема с вредителите. При неправилно съхранение на отпадъци, те привличат вредителите и се увеличава вероятността от заразяване. Правилната конструкция и капацитета за управление на отпадъците и бдителност при рециклирането на отпадъци са от решаващо значение за програмата за безопасност на храните НАССР.

5. Безопасно съхранение и обработка 

Хранителното замърсяване и разваляне може да бъде причинено от неправилно боравене и съхранение на хранителните продукти. Някои продукти трябва да се съхраняват по определен начин, за да се избегне замърсяване. Кръстосаното замърсяване, температурата, влажността на въздуха, са само няколко неща, с които работещите трябва да бъдат запознати, за да се намали риска от бързо разваляне на храната.

6. Обучение на служителите

Работодателят може да разработва и прилага най- добрите условия и процедури за сигурност, въз основа на най- добрата налична информация, но ако персонала не спазва изискванията за безопасно боравене с храните, и не се обучава редовно, всичко е загубено.

 

Източници:

http://ucanr.edu/datastoreFiles/234-1312.pdf

http://www.rentokil.com/food-processing/10-ways-to-ensure-food-safety/

Кратък URL:http://bit.ly/2fd9MNl

Cara Pahoyo

За автора:Кара Pahoyo

Вашият коментар

Close Menu