Съвети за създаване на хранителна култура в обекта

Съвети за създаване на хранителна култура в обекта

Вашите шефове трябва да поемат инициативата – високата хранителна култура започва от лидерите на Вашата организация, когато те дават добър пример. Не е достатъчно просто да кажат на своите служители какъв е правилният начин да се направи нещо. Много по-вероятно е хората да следват правилните процедури, ако те виждат, че техните ръководители го правят по правилния начин.

Определяне и конкретизиране на отговорностите на хората– всеки, който участва в приготвянето на храната, трябва да носи отговорност за спазването на правилата на хранителната сигурност. Не следва да се толерират тези, които отказват да спазват правилата и е важно да търпят санкции, когато става дума за безопасността на храните. Да не се обръща внимание на лошото поведение, ако има такова, означава хората да помислят, че винаги ще им се прощава.

Осигуряване на подходящо обучение за хранително-вкусовата промишленост – всеки в организацията трябва премине такова обучение. Това ще им помогне да разберат защо трябва да правят това, което те правят. Трябва да бъдат научени на основните принципи за безопасността на хранителните продукти и добри хигиенни практики, както и как се води документацията по HACCP.

thomas-siebertz

За автора:Томас SiebertzПокажи всички мнения от Томас Siebertz
Томас има повече от десетгодишен опит в хранително-вкусовата промишленост. Той е сертифициран специалист по сигурност на храните и сертифициран одитор ХАСЕП. Томас живее в Бостън, а също така пише за www.sciencemeetsfood.org . Последвайте го в Twitter на @tsiebertz.

Twitter – Facebook

Вашият коментар

Close Menu