5 начина да осигурим безопасност на храните

5 начина да осигурим безопасност на храните

Спазването на чистотата на вашия обект и добрата организация са най-важното условие за всяка добра програма за безопасност на храните. Ето няколко правила, които съм научил в продължение на много години работа в различни заведения за обществено хранене. Ако все още не правите някои от тези неща, трябва сериозно да обмислите прилагането им. Наличието на ХАСЕП план за обработването на храните предотвратява попадането на отпадъци в тях, спестява разходи и подобрява безопасността на хранителните продукти. Вие може да поискате да се придържате към някои от тези практически насоки:

1. Използвайте цветен код за всяка група храна: Използвайте различен цвят за предмети като дъски за рязане, прибори за хранене или контейнер за съхранение, например червен цвят за телешкото месо, жълт за пилешкото месо и зелен за плодове/зеленчуци (например). Обяснете на вашите служители, че всеки цвят ще се използва само за този вид суровина и няма да се правят изключения. Това ще помогне за предотвратяване на кръстосаното замърсяване по време на готвенето на храната.

2. Етикети на съдовете за храна: За хранителните продукти да се ползват етикети с дата и час на производство, така че служителите да знаят кои храни трябва да се използва първо. Заложете това в програмата за съхранение на храни в системата за самоконтрол. Това ще намали количеството бракувани храни поради изтекъл срок на годност.

3. Организирайте разделно съхранение: Не използвайте едни и същи кутии или контейнери за различни видове храни. Отделяйте суровите непреработени от готовите за консумация продукти. Тази процедура ще помогне за предотвратяване на кръстосано замърсяване. Уверете се, че контейнерите са плътно затворени и да се съхраняват при правилни условия, за да се предотврати вероятността да привлекат вредители.

4. Чисто любопитни факти: Много пъти, когато човек бърза да се прибере у дома след работа, той оставя оборудването непочистено. Това може да доведе до натрупване на частици от храна, които да привлекат вредители и да се подпомогне растежа на бактериите.

5. Приключване на деня: Направете график за почистване, подгответе инструкции за съхранение на храните, издайте заповед да се проконтролира спазването на процедурите преди затваряне на обекта.

Кратък URL:http://bit.ly/2fcBYjh

thomas-siebertz

За автора:Томас-siebertzПокажи всички мнения от Томас-siebertz

Twitter – Facebook

Вашият коментар

Close Menu