Как да получите документ за технолог в хранително-вкусовата промишленост в Тексас

Как да получите документ за технолог в хранително-вкусовата промишленост в Тексас

Планирате да работите в Тексас като технолог или дистрибутор? Има много възможности в Тексас - повече от 93 000 барове и ресторанти, според последното преброяване. Въпреки че първо ще трябва да отидете в Тексас за разрешение за боравене с храни и да получите задължителния сертификат в съответствие с новия закон, който влезе в сила на 1 септември 2016 година. Законът е приет за реагиране на огнища от хранителен произход- заболявания- проблем на цялата държава.

Стъпки за това как да получите документ за боравене с храни в Тексас

  1. Записвате се и самостоятелно завършвате нашата сертификационна програма
  2. Явявате се на изпит
  3. Разпечатвате вашия сертификат

Нашата самостоятелна сертификационна програма е призната от Тексаския департамент на публичните здравни услуги, което означава, че, когато сте преминали нашия онлайн курс, сте изпълнили всички изисквания за обучение, за да получите документ.

Learn2Serve осигурява такова обучение за треньор за сертификационно обучение в Тексас . Тази програма е 2 часа онлайн обучение за основите на безопасността на хранителните продукти и техники за обработка. Курса отговаря на всички държавни изисквания за безопасността на храните.

Темите, включени в програмата Learn2Serve, са:

  • Значението на безопасността на храните и органите, които упражняват контрол
  • Определение "заболявания от хранителен произход" и причините за тях
  • Идентификация на биологичните, физичните и химични замърсявания
  • Какво е контрол на температурата?
  • Практика на адекватна лична хигиена и обработка на храни на работното място
  • Прилагане на съответните процедури за получаване и съхранение на хранителни продукти
  • Правилно почистване и методи за почистване.
Кратък URL:http://bit.ly/2fdPovn

Michelle Roebuck

За автора:Мишел Робак

Вашият коментар

Close Menu