Как се води счетоводство в един малък ресторант

Как се води счетоводство в един малък ресторант

Това е важен въпрос, който касае собствениците на ресторанти, които не са много умели в съвместяването на различни отговорности и задачи. Налага им се да се справят и с финанси, за да не изостават.

Някои собственици на ресторанти са и мениджъри, докато други си наемат счетоводител. Във всички случаи е важно е да сте в течение на текущата финансова ситуация, компетентно да си изработите стратегия за растеж, и да имате обща представа за това, как да водите счетоводство.

Ето и основните моменти във воденето на счетоводство в малък ресторант.

Съществуват някои основни финансови категории, които трябва да бъдат анализирани:

  1. Продажби: отчитането на продажбите се извършва за всяка смяна и всеки ден. Касовите апарати често ви позволяват да започнете да си водите статистика с подробности за текущия оборот и данъка върху продажбите за всеки вид продукт. Проследяването на продажбите с помощта на електронни таблици или quickbooks, може да става и чрез сравняване по категории, дни, и седмици, и отделен раздел за дължимите данъци.
  2. Разходи: проследявайте всеки лев, който харчите, и трябва да следите какви пари губите. Ето как можете да определите възвращаемостта:
  • Събирайте си всички разписки, сметки, фактури, сметки за комунални услуги, наем и заплати
  • Изчислявайте общо всички разходи след всеки отчетен период
  • Добавяйте резултатите по категории, за да получите общите разходи
  • Изчислявайте нетната печалба или загуба чрез изваждане на общата сума на разходите от общите приходи
  1. Персонал: правилната данъчна обработка изисква подробно изчисление. За изчисляване на сумата на заплатите, умножете часовете работа на всеки служител по почасовото заплащане. По-безопасно е да използвате услуги за изчисляване на работната заплата, за да бъдете спокойни, че всичко е направено правилно и навреме.
  1. Данъци: заплаща се данък за търговия на дребно, като например за ресторанти. Сумите за застраховане, социално осигуряване и осигуряване за безработица също трябва да бъдат платени.

За да сте сигурни, че вече записвате адекватно всички финансови операции, трябва да проследявате движението по всички ваши сметки, включително и по кредитните карти, банкови сметки, и изчисляването на работната заплата. Това е ключът към точните финансови отчети. Редовно анализирайте финансовите си отчети. Съотношението между заплащането на труда, продажбите и себестойността на продуктите, както и производствените разходи, е важно за вашия финансов успех.

Източници:

http://blog.dmaccountingfirm.com/blog/keeping-accounting-records-for-a-small-restaurant/

http://smallbusiness.chron.com/keep-accounting-records-small-restaurant-56253.html

https://www.slcbookkeeping.com/blog/bid/117419/Restaurant-Bookkeeping-Simple-5-Step-Guide

Кратък URL:http://bit.ly/2xi4drs

Cara Pahoyo

За автора:Кара Pahoyo

Вашият коментар

Close Menu