Анатомия на хранителното отравяне

Анатомия на хранителното отравяне

Какво е хранителна токсикоинфекция? 

Хранителната токсикоинфекция-това е болест, възникнала при консумация на замърсени или развалени продукти. Обикновено се наричат хранителни отравяния, хранителни токсикоинфекции, и обикновено са предизвикани от патогенни бактерии, норовирус, вредители и паразити. Тези бактерии, вируси и паразити лесно се предават чрез процес, наречен "кръстосано замърсяване", което е основната причина за повечето случаи на отравяне с храна.

Прясна храна се замърсява лесно, когато има контакт с непочистена и недезинфекцирана повърхност. По този начин замърсяващите микроорганизми се предават лесно от заразените върху пресните продукти. Този процес се нарича кръстосана контаминация.

Какви са причините за разваляне на храните и замърсяване?
Излагането на храната опасно високи температури, неправилното съхранение, замърсяването с храна на повърхностите, на практика нехигиенични условия в кухнята, липсата на лична хигиена, както и липсата на процедура за откриване на основните причини за разваляне на храните и замърсяване.

Развалянето на храните се предизвиква от три вида микроорганизми : бактерии, присъствие на дрожди и гъби, и вируси.

Какво се случва, след като се консумира заразена храна?
Когато патогенните бактерии попаднат в организма, първичната реакция на организма е да се опита да се отърве от тях. Симптомите започват да се проявяват почти веднага, например гадене.

Освободените от бактериите и вирусите токсини, които увреждат клетките на организма, водят до симптоми на хранително отравяне: диария, коремни спазми, гадене и др.

Хранително отравяне, според статистиката в Америка

  • Всяка година 1 от 6 американци пострадва от силно замърсяване на храните.
  • Над 250 болести биват описани.
  • Центровете за контрол и превенция на заболяванията публикуват данни за 128,000 болни американци-всяка година. 3000 от тях умират.

Стъпки, които помагат да се избегнат заболявания от хранителен произход

  1. Да знаете произхода на храната. Клането при липсата на канализация, е основната причина за замърсяване на храните.
  2. Запазвайте храната с подходяща температура. Съхранението на хранителни продукти под 40 градуса по Целзий помага да се забави растежът на бактериите. При готвене трябва да се спазва препоръчителната температура, която помага за унищожаване на вредните бактерии.
  3. Безупречно чиста кухня. Правилното измиване и методи за дезинфекция помагат да се извърви дълъг път към предотвратяване на кръстосано замърсяване. Измивайте и дезинфекцирайте съдове, дъски за рязане и ножовете след всяка употреба.
  4. Разделното съхранение е необходимо. Съхранявайте отделно суровите храни от термично обработените.
  5. Редовните мероприятия срещу вредители и насекоми са от решаващо значение.
  6. Спазвайте хигиенните практики. При кихане закрийте уста с ръка и веднага измийте ръцете си. Измивайте си ръцете и след ползване на тоалетна.
  7. НАССР система.Когато работите в обект за обществено хранене, спазвайте стриктно процедурите по НАССР и програмите от Системата за самоконтрол.
Кратък URL:http://bit.ly/2fdVSe0

Michelle Roebuck

За автора:Мишел Робак

Вашият коментар

Close Menu