За нас

HACCP България е фирма за разработване на Системи за Управление Безопасността на Храните – НАССР (ХАСЕП) и Система за самоконтрол, като нейната основна дейност е изготвянето и внедряването им в…

ХАСЕП система

   ХАСЕП (НАССР) система Превантивна система за осигуряване на безопасно производство на хранителните продукти. Тя се основава на общоприетото прилагане на техническите и научните познания за принципите на храната в…

Close Menu