Защо добре проектираната кухня е толкова важна за безопасността на храните?

Независимо дали за домашно жилище или за голям хотел или ресторант, дизайнът на кухнята е важен, за да се сведе до минимум риска от възникване на огнище на хранително отравяне.…

Continue Reading

Безопасност на храните: разликата между „готово“ и „безопасно за консумация“

Всеки четвърти американец казва, че наистина не знае как да готви, а до 2015 г. продажбите на ресторантите за първи път надминаха продажбите на хранителни стоки. Така че, ние обичаме…

Continue Reading

Безопасност на храните – какво трябва да знаете

За да се избегне замърсяване на храната, тя трябва да се съхранява, като се използват правилните методи за консервиране. Диетолозите препоръчват най-добрите начини. Дюдон Букаба, експерт по храненето в клиниката…

Continue Reading

Принцип 7 на НАССР: правилно водене на чек – листи

Забележка на редактора: Това е последната част от серия от седем части, посветена на анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR Technologies. Съществуват седем принципа на НАССР,…

Continue Reading

Принцип 5 на НАССР: установяване на коригиращи действия

Source : http://www.foodsafetynews.com/2018/03/haccp-principle-no-5-establish-execute-corrective-actions/#.Wr2UVM-6xbV By Laura Mushrush (Mar 26, 2018) Бележка на редактора: Това е петата серия от седем части за анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR…

Continue Reading

Принципи на НАССР: № 4 Установяване на специфични детайли – система за контрол

Бележка на редактора: Това е четвъртата серия от седем части, посветена на анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR Technologies. Съществуват седем принципа на НАССР, очертани от…

Continue Reading

Принципи на HACCP: № 3-определяне на лимити за критичните контролни точки

Бележка на редактора: Това е третата серия от седем части, посветена на анализа на опасностите и критичните контролни точки, спонсорирана от PAR Technologies. Съществуват седем принципа на НАССР, очертани от…

Continue Reading

Документи за ХАСЕП

Какво да съдържа папката ни с документи към ОДБХ:Удостоверение (временно или постоянно) за регистрация на обект за търговия на дребно с храни или заведение за обществено хранене;Система за самоконтрол (ССК);Програми…

Система за самоконтрол

                              Система за самоконтролСъгласно нормативната уредба на страната, храни могат да се продават само в регистрирани по реда на закона обекти за търговия…

  • 1
  • 2
Close Menu