Добре дошли в НАССР България

Бихме се радвали да се срещнем с вас и да ви предоставим идеалното насср решение

нашите насср услуги

За по-голяма яснота и улеснение за Вас сме разделили услугите, които предлагаме, в четири основни групи. Свържете се с нас и ние ще ви предоставим обстойна информация и ще отговорим с радост на Вашите въпроси

  • Ние ще Ви дадем професионален съвет при избора на помещение или сграда за вашия бизнес. Информирани предварително за изискванията, Вие ще изберете най-подходящото и ще избегнете евентуалните проблеми при регистрацията на своя нов обект в съответната ОДБХ.
  • Ние ще ви предоставим подробна информация за необходимите документи, които касаят безопасността на храните. С наша помощ бързо и лесно ще стартирате процедурата по узаконяването на своя нов обект.
  • Ние разработваме индивидуална Система за управление безопасността на храните (СУБХ) за Вашия обект за търговия или обществено хранене. Тя ще бъде изцяло съобразена с избраната от Вас материална база и желаните от вас групи храни, които ще се предлагат/ обработват в него. Изготвените от нашия екип ССК и ХАСЕП са професионални, на конкурентни цени, и най-важното – те отговарят в пълна степен на изискванията, които поставят инспекторите в ОДБХ!
  • Ние обучаваме управителите и персонала как правилно да водят писмената документация и как да прилагат на практика разработените програми, процедури и инструкции. Тази услуга представлява попълване на чек-листи или дневници или дневници по Системата за самоконтрол. Попълват се данните в дневника за входящ контрол, лична хигиена на персонала, обучение на персонала, температурен режим на хладилните съоръжения, брак, хигиена на обекта и борба с вредителите.

Регистриране на обекти за търговия с храни и обществено хранене

  • Процедурата по регистриране на обектите за търговия с храни и обществено хранене има за цел да създаде единна система на тези обекти в съответствие с изискванията на Закона за храните.
  • Обработката и търговия с храни се извършва от търговци само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните, ако са налице следните условия:
  • Всеки обект да отговаря на санитарните и/или на ветеринарно- санитарните изисквания, определени в съответните нормативни документи;
  • Да има разработена и внедрена система за управление безопасността на храните за дейността, която ще се извършва в обекта.
  • Регистрацията на обект за търговия с храни и обществено хранене се извършва от Областната дирекция по безопасност на храните / ОДБХ/, по местонахождението на обекта.  
  • За да регистрирате своя обект за търговия с храни или заведение за обществено  хранене, е необходимо  да подадете Заявление за регистрация в ОДБХ, да попълните желаните от вас групи храни, и да заплатите съответната такса по сметка на ОДБХ. В едномесечен срок ще бъде извършена проверка от инспектори от отдел „ Контрол на храните”, които ще преценят съответствието на обекта.

Обекти за търговия с храни:

В тази категория обекти се включват – самостоятелни щандове за търговия с храни, павилиони, смесени магазини за търговия с няколко групи храни, специализирани магазини, смесени магазини за търговия с храни и нехранителни стоки, супермаркети и др.

Обекти за обществено хранене:

Такива са- кафене, кафетерия, кафе-бар, коктейл- бар, бар- клуб, кафе- аперитив, дискотека , лоби- бар, нощен бар, бирария, бистро, ресторанти /класически, ресторант с национална кухня и др./, механи, бърза закуска, снек-бар, бързо хранене, пицария, кафе- сладкарници , винарни и др.

Ние ще ви помогнем в определянето на типа обект- заведение за обществено хранене или търговия с храни и групите храни, с които ще боравите. Ще ви дадем професионален съвет и по отношение на разположението на всички работни и санитарно- битови помещения.

Close Menu