НАССР

      Един от първите въпроси, които възникват, е защо трябва да се използва НАССР? И на този въпрос трябва да се отговори убедително, за да се ангажират отговорно както шефовете, така и целият персонал, имащ достъп до суровините и процесите при производството на храни, за да се постигне качествен контрол и по този начин да се ограничат рисковете.                 НАССР системата е това, което, ако е изградено правилно, стройно и последователно, следи за безопасността на производство.

         НАССР системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки има 57 годишна история. Във времето тя се е доказала като най- ефективната система за осигуряване на безопасността на храните.                     Принципите могат да се прилагат в различни места – от селскостопанското производство до обслужване на храните, от мултинационални корпорации до малки преработватели. Това е систематичен подход за изграждане на безопасността, а  концепцията за  него непрекъснато се развива през годините.

        По време на Втората Световна Война войниците от американската армия се натравят от консерви от спанак, замърсени при производството. Изследва се причината за това натравяне и за първи път е извършен и системен анализ на опасностите от замърсяване на храните.

         НАССР е адаптирана към производството на храни за космонавти през 1959 г. от екип от учени и инженери от американската компания Пилсбъри и изследователски лаборатории на НАСА. Екипът разработва система, предназначена за изграждане на качеството в продукта, за да се гарантира безопасността на храните за пилотирани космически програми. Към края на 60-те години НАССР системата се внедрява и при производството на храни за широка употреба. През 70-те години в САЩ се шири заболяването ботулизъм – остро инфекциозно заболяване, предизвикано от бактерията Сlostridium botulinum в храната). Тогава инспектиращите органи проявяват силен интерес към този подход за превенция над това инфекционно заболяване. И така, в началото на 70- те години в САЩ се издава разпоредба да се внедри НАССР при производството на консервирани храни. Въпреки това използването й все още е ограничено и това води до множество хранителни отравяния от недопечено телешко месо в САЩ. Към средата на 70-те години започва обучение на инспекторите от Агенцията по храните в разработването и внедряването на процедурите по тази система за управление на опасностите. В резултат на взетите мерки, през следващите години полусуровото телешко престава да бъде причина за хранителни отравяния.Развивайки се през годините, подходът НАССР се превърна в система, утвърдена и прилагана от почти всички страни по света, а чрез Соdex Аlimentarius( Хранителен Кодекс) стана основния, международно признат, стандарт за управление безопасността на храните.

        САЩ, Канада, Австралия, Япония, Корея, ЮАР, страните - членки на Европейския съюз - и много други страни по света изискват внедряването на тази система за самоконтрол, за да бъдат регулирани дейностите в хранително-вкусовия отрасъл.

       Целта на задължителното изготвяне и внедряване на системата НАССР е да помогне за осъзнаването на всички, които са навлязли или тепърва ще навлязат, в хранителния бизнес, че са длъжни да положат необходимите грижи, за да бъде храната, която приготвят или предлагат, чиста, незастрашаваща здравето и живота на потребителя!

         НАССР  е система за самоконтрол, включваща набор от принципи и правила, записани под формата на Стандартни Оперативни Процедури и планове, прилагани в процеса на работата на хранителния обект. Те водят до повишаване на безопасността на храната (било то доставена, съхранявана, преработвана, произвеждана или продавана от обекта).

       Тази програма е свързана с технологията на приготвяне на даден продукт и контролира опасностите, застрашаващи безопасността на храната. Тя ни дава информацията защо, какво, къде, кога и как трябва да се контролира, за да се гарантира безопасността на храната. Изискване на НАССР планът е всички важни неща да се записват и съхраняват. И всичко това има една единствена цел – безопасността на храната!

За повече информация относно НАССР системите, ни позвънете на тел. 0884 28 6888, пишете ни на office@haccp.bg, или ни потърсете на адрес:

 

 

Close Menu