ХАСЕП система

   ХАСЕП (НАССР) система Превантивна система за осигуряване на безопасно производство на хранителните продукти. Тя се основава на общоприетото прилагане на техническите и научните познания за принципите на храната в…

Close Menu