Управление на безопасността на храните, изготвяне на хасеп, насср, цена на хасеп, система за самоконтрол

HACCP България е фирма за разработване на Системи за Управление Безопасността на Храните – НАССР (ХАСЕП) и Система за самоконтрол, като нейната основна дейност е изготвянето и внедряването им в обекти за търговия с храни и обществено хранене.

Нашата цел е да идентифицираме и да определим степента на опасностите, като намалим до минимум  риска от замърсяване на храните чрез разработването, изпълнението и текущото функциониране на всеобхватни програми за безопасност на храните, основани на НАССР. Тези програми са съобразени с конкретните нужди на всеки отделен обект или производство. Следвайки насоките, дадени от НАССР България, бизнес-операторите могат да бъдат спокойни за  безопасността на храните.

Екипа от специалисти в НАССР България осигурява стабилна основа, гарантираща качество, безопасност и надеждност. Случаите на микробно замърсяване на храните, включително огнищата на хранително отравяне, са основен здравен проблем в България. Очакваният брой на случаите на отравяне с хранителни продукти надхвърля 2 000 годишно и са много по-чести в сравнение с механичните наранявания при хората. Това води до завишен интерес от страна на медиите, както и до по-чести проверки от контролните органи, често свързано с тежки финансови санкции за търговците и ресторантьорите. Все по-често днес се стига и до съдебни спорове. Освен това, един сериозен инцидент може да има катастрофални последици за нематериалните активи като марката и лоялността на клиентите. От медиите почти всеки ден се научаваме за манипулирането на храната и все по-широкото влагане на неразрешени субстанции в нея. За съжаление за продавача модерните медийни техники осигуряват широка и внимателна аудитория. Това са най- важните причини за прилагането на задълбочен системен подход към безопасността на храните. Този подход трябва да бъде строго прилаган, за да се поддържат измерими стандарти за чистота, обработка и съхранение на храните.

HACCP България е със седалище в гр. Бургас,  и обслужваме обекти в градовете Бургас, Поморие, Несебър, Слънчев бряг, Айтос, Карнобат, Равда, Созопол, Приморско, Китен, Лозенец, Средец, Черноморец, Царево и др. в региона.

Дейността ни се разпростира на територията на цяла България, като в тези случаи изпращаме изготвената документация (ХАСЕП, НАССР, ССК) с помощта на куриерска фирма по избор. 

Освен това, нашите специалисти са висококвалифицирани и опитни хора с познания, придобити в практиката. Подобен опит ги прави много наясно с основните търговски и оперативни проблеми, които съпътстват производствения процес.

Съгласно изискванията на Закона за храните, всеки хранителен оператор в страната, е длъжен да има разработена, и да прилага в обекта си Система за Управление Бeзопасността на Храните, основана на принципите и методиките на НАССР.

finalaboutusforquixkwon

СИСТЕМИ ЗА САМОКОНТРОЛ И ПРИЛАГАНЕ

Подробна информация за системите за самоконтрол и тяхното прилагане можете да намерите на тази страница, както и можете да се свържете с нас по телефон или e-mail за да получите отговори на Вашите въпроси.

Close Menu